OPEN WATER DIVER (OWD)

Základný kurz potápania je prvým kvalifikačným stupňom potápania s prístrojom. Je určený pre širokú verejnosť všetkých vekových kategórií. Úspešní absolventi kurzu obdržia medzinárodne platný potápačský certifikát C.M.A.S. alebo SDI ktorý oprávňuje potápať sa na celom svete a otvára dvere potápačských základní. Umožňuje požičiavať si v zahraničí výstroj, či nechať plniť vlastné fľaše. Spolu s ďalšími potápačmi sa môžu zúčastňovať aj náročnejších ponorov určených len pre certifikovaných potápačov.
Kurz dôkladne pripraví budúcich potápačov na bežné formy rekreačného potápania. V teoretických a praktických lekciách sa študenti naučia používať jednotlivé súčasti výstroja, osvoja si základné potápačské zručnosti a oboznámia sa s pravidlami bezpečného potápania. V teoretických častiach sa frekventanti dozvedia o pôsobení tlakov a síl na človeka pri potápaní, optike a akustike pod vodou. Praktická časť výcviku sa začína najskôr v bazéne a po zvládnutí potrebných zručností je do výcviku zahrnutý aj nácvik samozáchranných techník a riešenia krízových situácií.

podmienky pre účasť
vek minimálne 10 rokov (súhlas zákonného zástupcu), deti do 15 rokov
v doprovode rodiča
plavecká spôsobilosť
vyhlásenie o zdravotnom stave

doba trvania
7 teoretických lekcií
4 lekcie v bazéne
5 ponorov na otvorenej vode
spolu približne 36 hodín výuky

cena kurzu 360 €, zahŕňa
plnenie fliaš vzduchom
vstupné na bazén + školné
inštruktorský a skúšobný poplatok
registrácia v SDI alebo C.M.A.S.
kniha potápania
potápačský denník
vodotesné dekompresné tabuľky
upomienkové predmety

Zapožičanie kompletného výstroja pre potreby počas kurzu ponúkame v cene 100 .
Tento kurz je možné absolvovať v širšej spoločnosti, v uzavretej spoločnosti bližších priateľov, či individuálne.
Pokiaľ by ste mali záujem o zakúpenie potápačského výstroja radi Vám poradíme a ponúkneme pre Vás tú najvhodnejšiu ponuku.